www.HeiHei.ru
В Петербурге 13:22:15 
В Хельсинки  13:22:15
 В Стокгольме 12:22:15
🏠 | Финский | Упражнения |

Для успешной работы с сайтом нужно приобрести учебники Suomen Mestari. Наводите курсор мыши на пробелы, чтобы проверить ответы на десктопе. На мобильном смотрите ответы ниже.

To achieve your educational goals withour website, please buy Suomen Mestari textbooks, or loan them from your library. To check answers from desktop you can point mouse above the spaces, from mobile you can read them below.

SM 2 Kap 3 Har 1 sivu 96

Lue teksti Mökkireissu ja vastaa kysymyksiin.

Наводите курсор на →_______← чтобы увидеть ответ. Если Вы читаете на телефоне - ответы можно найти ниже, после вопросов.

1. Mitä Jari kysyy Alexilta tekstiviestissä?

______________________________

2. Millainen ajomatka on?

______________________________

3. Miksi he pysähtyvät matkalla?

______________________________

4. Mikä ongelma heillä on, kun he tulevat mökille?

______________________________

5. Mitä he tekevät ennen saunaa?

______________________________

6. Miksi kaikki eivät käy uimassa?

______________________________

7. Miksi he kaaravat puut?

______________________________

8. Mitä he syövät lauantaina?

______________________________

9. Tekevätkö miehet töitä sunnuntaina?

______________________________

Ответы - Answers

1. Hän kysyy, haluaako Alex lähteä viikonloppuna mökille.

2. Ajomatka on pitkä, mutta tunnelma on korkealla.

3. Koska Jari tankkaa auton ja muut ostavat ruokaa ja juomaa.

4. Jari ei löydä mökin avainta

5. He grillaavat ja syövät makkaraa.

6. Koska vesi on kylmää

7. Koska puut varjostavat pihaa.

8. He syövät kalaa.

9. He eivät tee töitä.

Sanasto

Слова к тексту из главы 3. Прежде чем их учить советую приобрести учебник и прочитать текст. В контексте они запомнятся гораздо лучше.

möki дачный домик
tekstiviesti текстовое сообщение, SMS saapuu Пришёл

saapua
(intransitive) To arrive. Saavumme kohta Turkuun. We will soon arrive in Turku.
kalastaa ловить рыбу kokouksessa на собрании

kokous

meeting, conference, assembly, convent, gathering
pitää ~ (jostakin) : to hold a meeting (on)
avata ~ : to open a meeting, to call a meeting to order
päättää ~ : to close a meeting
saunoa сидеть в сауне
kuulostaa + lta/ltä звучать

(intransitive) to sound (like) [+ablative]
Tuo kuulostaa mahdottomalta.
That sounds impossible.
lähteä mukaan go for

lähteä - to leave, go, go away, start, start out, start off, set off, take off, depart, sail
Hän on jo lähtenyt.
He has already left.
to come from, stem
(of a stain, shirt button, fur, hair) to come out, come off, shed, fall out


mukaan - Illative singular of muka.

muka - supposedly, allegedly (used to express that what follows is doubtful or untrue)
Miten voi kalliimpi olla aina muka jotenkin parempi?
How can more expensive supposedly always be somehow better?
Oletko sinä muka purjehtinut Atlantin yli?
Do you claim you have sailed across the Atlantic?
tosin although however
G + asti (temporally) until

tähän asti = until now, so far, heretofore
siihen asti = until then, thus far, theretofore

asti = saakka.
voida мочь

(transitive, auxiliary, + infinitive) can, to be able to, to be capable
En voinut olla nauramatta.
I couldn't help laughing.
(in the conditional mood) could
Voisitko auttaa minua?
Could you please help me?
Voisin juosta, jos haluaisin.
I could run if I wanted.
(transitive, auxiliary, + infinitive)
(informal) may, to be allowed, to be permitted.
Voinko avata ikkunan?
May I open the window?
(in negative sentences) should (not)
Sen vaikutusta ei voi vähätellä.
It's effect should not be underestimated.
Hänen roolia perheen hyvinvoinnin edistämisessä ei voi myöskään aliarvioida.
Neither should her role in improving the family's wellbeing be belittled.
(intransitive) (to enquire or talk about wellbeing, or as a formal greeting)
to be, feel, do, fare
Kuinka voitte?
How are you? / How are you doing?
sopia подходить

to fit
Nämä housut sopivat minulle täydellisesti.
These pants fit me perfectly.

to suit, to be suitable
Tämä viini sopii aperitiiviksi.
This wine is suitable as an apéritif.
~ + illative, to comport with, match (to be in agreement with; to be of an accord)
Uudet säännöt eivät näyttäneet sopivan kerhon henkeen.
The new rules did not seem to comport with the spirit of the club.
to agree, make an agreement
USA ja Kirgisia sopivat tukikohdasta.
USA and Kyrgyzstan made an agreement on the military base.
Naapurukset sopivat kiistansa.
The neighbors settled their dispute.
Perjantaihin! Пятница! До пятницы! nähdä perjantaina

Illative singular form of perjantai.
muut другие, остальные jo уже

already

Luin kirjan jo loppuun.
I already finished the book.
now (emphasizing word)
(impatiently) Tule jo!
Come now!
parkkipaikka парковочное место vihdoin окончательно
ajomatka driving distance kestää продолжаться
melkein примерно (но меньше, т.е. после melkein идёт верхняя граница) haitata Препятствовать, мешать

(transitive) to hamper, hinder, impede
Ei se haittaa!
No problem! (Literally: It does not hinder!)
sillä (demonstrative) Adessive singular form of se. tunnelma настроение
korkealla korkea - tall, high (of objects, not of persons) pysähtyä To stop, pause, halt.
kerran once tankata заправляться

to fuel, to refuel
huoltoasema сервисная станция sillä aikaa в то время как; while, meantime, meanwhile
viereinen прилегающий, соседний viikonlopuksi на выходные
jatkaa matkaa продолжить путешествие
päästä perille добраться до места назначения

päästä

(intransitive) To get to, reach, arrive at/in (a place).
Kuinka pääsen lentokentälle?
How do I get to the airport?
En päässyt aivan huipulle, koska puhkesi lumimyrsky.
I didn't quite reach the summit, because a snowstorm broke out.

perille Adverb

Evolved from the noun perä (archaic, ground). Perille is its allative plural form, which could be translated literally as "to the grounds".

to/at the destination
Milloin tulemme perille?
When will we arrive (at our destination)?
ikävä неприятный, скучный

tedious, boring bad, sad (e.g. accident)
yllätys сюрприз, surprise
ei mistään Elative singular form of ei mikään.

ei mikään - nothing, not anything
onneksi к счастью; fortunately luckily
vara-avain avain - ключ

vara - запасной
päästä sisään попасть внутрь, get in

päästä - to get

sisään inside
hakata polttopuut колоть дрова

hakata - бить (многократно повторяя), забивать (гвозди), рубить

poltopuut - дрова
vihdan Genitive singular form of vihta.

vihta - веник

A kind of whip made of birch twigs and used in the sauna to enhance the effect of heat by beating oneself with it.
lämmittää прогревать, нагреваться
sillä aikaa kun в то вермя когда

sillä - (demonstrative) Adessive singular form of se.

aikaa - партитив от aika - время

sillä aikaa - в то время как; while, meantime, meanwhile

kun - когда
lämmetä нагреваться, to warm up
laituri пирс, причал, пристань, платформа On jo myöhä Уже поздно
kova nälkä очень голодный sytyttää зажигать, включать; ingnite, light, switch on
tuli огонь; fire
syttyä разжигать

(of fire) to ignite, be ignited, catch fire (to commence burning)
Kuiva metsä syttyy helposti.
A dry forest catches fire easily.
Jätekasa syttyi hitsauskipinästä.
The garbage heap was ignited by a welding spark.
(of lights) to be turned on
Yhtäkkiä valot syttyivät.
Suddenly the lights were turned on.
to break out (to begin suddenly, especially of war or other unrest)
(figuratively) to become interested, enthuse
kuiva сухой; dry vihannes растительный, овощь; vegetable
naureskella смеяться, шутить

(intransitive) To laugh intermittently, often alternating with speech, as when telling a funny story.
välillä иногда, время от времени

Adessive singular form of väli.
Adverb

välillä

between
occasionally, at times
vilvoitella остывать, освежиться

to cool off, cool (to cool oneself, concretely, for feeling hot)
Saunan jälkeen on kiva vilvoitella järvessä.
After a sauna bath it's nice to cool oneself (off) in a lake.
vaikka например

for instance, for example
Kokeile vaikka tätä.
Try this, for instance.
viiletä To cool.

охлаждаться viileä (comparative viileämpi, superlative viilein)
cool
tarjeta (intransitive) To (be able to) withstand the cold, be warm enough (in order not to shiver with cold).
Tarkenenkohan minä ulkona näillä vaatteilla?
I wonder if I'm warm enough outdoors with these clothes.
hyttynen комар
uskaltaa осмелиться

(transitive, auxiliary + infinitive) To dare ((to) do), venture (to do), have the courage (to do), be bold/brave enough (to do).
Se meni paremmin, kuin uskalsimme toivoakaan.
It went even better than we dared to hope for.
aika время
korjata чинить; to fix, to repair yhdessä вместе
porras лестница kaataa срубить дерево, наливать, выливать
kuusi шесть varjostaa + P затенять

varjo (“shadow”) + -staa
jotta (subordinating) so that, in order that, for the purpose that:
Pidä kännykkä päällä, jotta kuulet kun soitan.
Keep the phone on you so that you'll hear when I call.
kaatua падать
G + päälle (of movement) On(to), on (top of).
Laitoin maljakon kaapin päälle.
I put a vase on (top of) the cupboard.
Kala syö hyvin Рыба клевала хорошо
hauki щука ahven окунь; perch
ennen + P перед тем как

(static and temporal) before, prior to.
savustaa коптить

(transitive) To smoke (to preserve by treating with smoke).
kotiinlähtö домашний rantakallio морской утёс

seacliff
grillata готовить на гриле nukkua pitkään спать допоздна (pitkään потому что иллатив, допоздна по-русски очень похоже по смылу, т.к. есть ДО)
vielä ещё; yet viimeinen последний; last, final
G + päin по направлению к

towards, in/to the direction of
etelään päin: towards south
ylöspäin: upwards
sanaristikko кроссворд; crossword
heittää tikkaa играть в дартс

Verbityyppi 6aueta

kuumeta

lyhetä

nuoreta

paeta - pakene убегать (как от полиции)pidetä - удлинняться

pienetä - уменьшаться (как снежок на тепле)

pimetä - темнеть

suureta - увеличиваться

tarjeta - tarkene - сопротиляться холоду

tyhjetä - To become empty.

vaieta - to be silent, hold one&336;s tongue

viiletä - To cool

Наши партнёры

Крупнейшие авиакассы, агентства бронирования, турооператоры, ж/д и автобусные перевозчики

  • tripster
  • kiwitaxi
  • tutu
  • cherehapa
  • sputnik
  • level
  • hotellook
  • blablacar
  • aviasales© HeiHei.Ru 2024
 
✉ info@heihei.ru

. . .